ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ. Εγγραφή σπουδαστών στο Γ Διδακτικό Εξάμηνο.

Εγγραφή σπουδαστών στο Γ’ Διδακτικό εξάμηνο. Διαχείριση απουσιών σπουδαστών λόγω αντικειμενικής  αδυναμίας αποναυτολόγησης.

Ανοίξτε το συνημμένο αρχείο για περισσότερες πληροφορίες.

ΥΑ_ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ_ΑΠΟΥΣΙΕΣ_ΡΑΡΞ4653ΠΩ-ΜΔ1_signed

 

ΝΕΕ.gr