1η Συνάντηση διαβούλευσης Εθνικής  Τεχνικής Επιτροπής BLUE PORTS

1η Συνάντηση διαβούλευσης Εθνικής Τεχνικής Επιτροπής BLUE PORTS

Στις 4 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στη Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιά η πρώτη συνάντηση διαβούλευσης της Εθνικής Τεχνικής Επιτροπής Blue Ports όπου σαν στόχο έχει  να  αναπτύξει  ένα εξειδικευμένο σχήμα κατάρτισης και πιστοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο θα καλύπτει πράσινες, βιώσιμες λύσεις, και θα ενσωματώνει περιβαλλοντικά φιλικά προϊόντα και υπηρεσίες  με εστίαση σε μικρά και μεσαία λιμάνια. Διαμορφώνει έτσι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ενισχυμένη ασφάλεια και απόδοση, καθώς και επαγγελματικά προσόντα, βελτιωμένες ευκαιρίες σταδιοδρομίας και κινητικότητας, καθώς και νέες, πράσινες θέσεις εργασίας στο λιμενικό κλάδο. Το καινοτόμο σχήμα πιστοποίησης BLUE PORTS θα δοκιμαστεί και θα επικυρωθεί σε επιλεγμένα λιμάνια της Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου και θα προωθηθεί για αμοιβαία αναγνώριση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στην εν λόγω επιτροπή συμμετείχαν τα μέλη ΔΣ ΝΕΕ κ. Βασίλης Πολίτης και κ. Πάνος Ζαχαριάδης.

 

 

ΝΕΕ.gr