Σχετικά με το ΝΕΕ

Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος είναι ο επίσημος σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα ναυτιλίας. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και έχει ως σκοπό του την προστασία και προαγωγή των συμφερόντων της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας, μέσω κοινής συνεργασίας όλων των μελών του και με ορθολογικό συντονισμό της δράσεως τους.

Ιδρύθηκε με τον Α.Ν. 191 της 30ης Σεπτεμβρίου 1936 αφού είχε διαπιστωθεί η ανάγκη υπάρξεως ενός συντονιστικού οργάνου μέσω του οποίου θα εξασφαλίζονταν η εμπεριστατωμένη μελέτη των θεμάτων όλων των κλάδων της ναυτιλίας, καθώς και η έγκυρη γνωμοδότηση και παροχή συμβουλών στις εκάστοτε Κυβερνήσεις. Λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και εδρεύει από συστάσεως στον Πειραιά.

Μέλη του είναι όλα τα υπό Ελληνική σημαία πλοία τα οποία εκπροσωπούνται από τις κάτωθι εφοπλιστικές Ενώσεις:

Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών,
Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων,
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας,
Ένωση Πορθμείων Εσωτερικού
Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών Πλοίων,
Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών Εφοπλιστών Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών Πλοίων ‘‘Αγ.Νικόλαος’’,
Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών Ακτοπλοϊκών Φορτηγών Πλοίων,
Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού.

Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο 32 μελών που εκπροσωπούν όλες τις κατηγορίες των πλοίων υπό ελληνική σημαία. Η θητεία εκάστου των μελών είναι τετραετής, ενώ οι εκλογές πραγματοποιούνται ανά διετία για την ανανέωση 16 μελών και ακολούθως, την εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο, Προέδρου, δύο Αντιπροέδρων και τεσσάρων μελών της Διοικούσης Επιτροπής. Το έργο του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, υποστηρίζεται από 10 μόνιμες επιτροπές, τις οποίες συγκροτούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και άλλοι ναυτιλιακοί εμπειρογνώμονες, ενώ με απόφαση του Δ.Σ. ορίζονται οι Ναυτιλιακοί Διαιτητές.

Σήμερα, το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, έχοντας την ευθύνη της υποστηρίξεως του έργου και των συμφερόντων της μεγαλύτερης ναυτιλίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και από τις μεγαλύτερες του κόσμου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντείνει τις προσπάθειες του για την ορθή διαμόρφωση της ναυτιλιακής πολιτικής, προωθώντας παράλληλα, θέματα τα οποία απασχολούν έντονα την παγκόσμια ναυτιλία, όπως αυτά της ασφαλείας πλοίων και ναυσιπλοΐας, της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος, της ναυτικής εκπαιδεύσεως και της προσελκύσεως νέων στο ναυτικό επάγγελμα.

ΝΕΕ.gr