ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόληψη ατυχημάτων κατά τον χειρισμό σωσιβίων λέμβων

Πρόληψη ατυχημάτων κατά τον χειρισμό σωσιβίων λέμβων

Με μια σειρά εγκυκλίων, η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών είχε ενημερώσει τα μέλη της για τους κινδύνους ατυχημάτων κατά την χρήση των σωσιβίων λέμβων των πλοίων και για τις υποχρεώσεις περιοδικού ελέγχου, συντήρησης

Πρόληψη Περιβαλλοντικής Ρύπανσης από Πλοία

Πρόληψη Περιβαλλοντικής Ρύπανσης από Πλοία

Πρωτοβουλία ενημέρωσης περί των καθεστώτων νομοθεσίας και αποζημίωσης και των βιομηχανικών προτύπων διεθνούς εφαρμογής όσον αφορά την πρόληψη της περιβαλλοντικής ρύπανσης από πλοία ανέλαβε Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών

Ο νέος Νόμος για το cabotage κρουαζιεροπλοίων

Ο νέος Νόμος για το cabotage κρουαζιεροπλοίων

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 3872 Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία με σημαία τρίτων χωρών με αφετηρία ελληνικό λιμένα και άλλες διατάξεις. Το πλήρες κείμενο του Νόμου για ανάγνωση ή αποθήκευση είναι διαθέσιμο εδώ

Piracy – Best Management Practices

Piracy – Best Management Practices

Best Management Practices to deter piracy in the Gulf of Aden and off the coast of Somalia have been agreed by ship owner interests, oil company and insurance interests and the International Maritime Bureau. It offers guidance on preparation before the transit, on the transit itself and on actions appropriate during attacks. The BMP document(…)

Απλούστευση διαδικασιών έκδοσης αδειών ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής, συντήρησης πλοίων

Απλούστευση διαδικασιών έκδοσης αδειών ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής, συντήρησης πλοίων

Το υφιστάμενο καθεστώς έκδοσης αδειών επισκευής πλοίων σε χώρους Ναυπηγοεπισκευής είναι πολύπλοκο, χρονοβόρο και δαπανηρό και ως εκ τούτου η απλούστευση των εν λόγω διαδικασιών κρίθηκε αναγκαία. Για το λόγο αυτό με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας (ΦΕΚ Α΄244/06-06-2008) υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής(…)

Ασφάλεια Μικρών Σκαφών

Ασφάλεια Μικρών Σκαφών

Από την αρμόδια Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, αναφορικά με την ασφάλεια μικρών ερασιτεχνικών σκαφών αναψυχής, ειδικότερα κατά τους θερινούς μήνες, υπενθυμίζονται και συστήνονται στους ιδιοκτήτες – κυβερνήτες τα ακόλουθα … …η τήρηση των οποίων θα συμβάλει, αφενός μεν στο να μην εξελιχθεί μία ψυχαγωγική απασχόληση σε περιπέτεια για(…)

ΝΕΕ.gr