Στρατηγικές Διαπραγματεύσεις από το Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών

Στρατηγικές Διαπραγματεύσεις από το Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προσφέρει το βιωματικό πρόγραμμα Κατάρτισης στις Στρατηγικές Διαπραγματεύσεις Diploma in Negotiations (DIN)

ΝΕΕ.gr