Εγκύκλιος ΥΕΝ: Long Range Identification & Tracking of Ships

Εγκύκλιος ΥΕΝ: Long Range Identification & Tracking of Ships

Εφαρμογή του Συστήματος Αναγνώρισης & Εντοπισμού Πλοίων Μακράς Αποστάσεως (Long Range Identification & Tracking of Ships – LRIT) στα Ελληνικά εμπορικά πλοία.

Εδώ μπορείτε να δείτε ή να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας το ενημερωτικό έντυπο.

ΝΕΕ.gr